Աջակցիր

Հարգելի՛ բարեկամներ, գործընկերներ և հայրենակիցներ,

Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիային աջակցելու և կոալիցիայի գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար անգնահատելի կլինի Ձեր նյութական օժանդակությունը, որը կօգնի` առավել ամրապնդելու և հզորացնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս կառույցը։

 

Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, միավորելով իր շուրջ Հայաստանի ՔՀԿ ոլորտի մասնագիտական և հակակոռուպցիոն ներուժը, տարեցտարի ընդլայնում է իր գործունեությունը՝ նպաստելով Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի վերացմանը` անձնական օրինակով հասարակության և հանրային ծառայողների շրջանում ազնիվ կառավարման պահանջարկի ձևավորման, հանրային և մասնավոր կառույցներում հակակոռուպցիոն ռազմավարությունների ներդրման, դրանց մշտադիտարկման ու գնահատման միջոցով:

Մասնավորապես, մեր նպատակներն են.

  • բարձրացնել ՔՀԿ-ների կողմից կառավարության հակակոռուպցիոն բարեփոխումների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը,
  • նպաստել հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ամրապնդմանը և զարգացմանը,
  • նպաստել հասարակության հակակոռուպցիոն ընկալման և իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը, կոռուպցիայի զոհ դարձած քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը,
  • ամրապնդել մոնիթորինգի, հանրային վերահսկողություն իրականացնելու և հակակոռուպցիոն գործունեության իրականացման հետ կապված ՔՀԿ-ների կարողությունները:

Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի գործունեությանն օժանդակելուն միտված Ձեր նվիրատվությունը կարող եք ցանկության դեպքում ուղղել Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության` Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նվիրատվական ֆոնդ` բանկային փոխանցման միջոցով:

Շնորհակալ ենք Ձեր անգնահատելի աջակցության համար:

Բանկային հաշվեհամարներ

ՀՀ դրամով փոխանցումների համար

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

15700-24466470100 ՀՀ դրամ

15700-24466470146 Եվրո

15700-24466470101 ԱՄՆ Դոլար

Արտասահմանից Եվրոյով փոխանցումների համար

«Armenian Lawyers’ Association» NGO

Yerevan 0010, Yerevan, Republic of Armenia,

Ameriabank CJSC

Հ/Հ EURO՝ 15700-24466470146

SWIFT / BIC ARMIAM22

CORRESPONDENT BANK

Germany COMMERZBANK AG, FRANKFURT/MAIN

SWIFT COBADEFF

EUR ACCOUNT 400/8866071/00

Արտասահմանից ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների համար

« Armenian Lawyers’ Association» NGO

Yerevan 0010, Yerevan, Republic of Armenia,

Ameriabank CJSC

Հ/Հ USD՝ 15700-24466470101

SWIFT / BIC ARMIAM22

CORRESPONDENT BANK

USA CITIBANK N. A., NEW YORK

SWIFT CITIUS33

USD 36116208