Դարձիր կամավոր

Հարգելի՛ գործընկեր,

 

Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան ոչ ֆորմալ ցանցային կառույց է, որն իր աշխատանքները կազմակերպում է անդամ կազմակերպությունների համաժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգի միջոցով:

Կոալիցիայի կամավոր կարող է դառնալ այն ֆիզիկական անձը, որը ընդունում է սույն Կանոնակարգը, իրենց գործունեությամբ նպաստում են Կոալիցիայի Առաքելության իրագործմանը: Գրավոր դիմումի համաձայն Կոալիցիայի կամավորի ընդունելության մասին որոշումը կայացվում է Կոալիցիայի քարտուղարության կողմից:

Եթե համաձայն եք և ցանկանում եք դառանալ Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կամավոր, ապա խնդրում ենք լրացնել և ուղարկել Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կամավորի ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԸ: