Կոռուպցիայի դեմ պայքարում պետք է մեկտեղվեն կառավարություն-ՔՀԿ-քաղաքացի համատեղ ջանքերը